Ανακοινώσεις

Προθεσμία για την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρωμής
07/07/2024

Απαιτούμενη διαδικασία σε περίπτωση εκπρόθεσμης ΕΕΔΜΚ
22/06/2022

Ορθή επανάληψη - Διευκρινήσεις για περιπτώσεις αποβίωσης αιτούντων
12/09/2018

9η τροποποίηση της Προκήρυξης του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II»
02/08/2021

Επικαιροποίηση Οδηγιών για την Πληρότητα υποβολής προς Τελική Εκταμίευση
09/06/2021

Δήλωση ενεργειακού επιθεωρητή περί ασυμβίβαστου
08/06/2021

Ορθή επανάληψη: Διευθέτηση προκαταβολών κατά την υλοποίηση παρεμβάσεων
13/08/2019

8η τροποποίηση της Προκήρυξης του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II»
29/01/2021

Ενεργές αιτήσεις στο Πρόγραμμα “Εξοικονόμηση Κατ΄Οίκον ΙΙ”
10/12/2020

7η τροποποίηση της Προκήρυξης του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II»
08/07/2020

Νέες Υπαγωγές Α' Κύκλου
05/06/2020

6η τροποποίηση της Προκήρυξης και των Παραρτημάτων του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II»
15/04/2020

Παράταση προθεσμιών ολοκλήρωσης έργου (ΕΚΟ ΙΙ – Α’ Κύκλος)
06/04/2020

Τήρηση προθεσμιών
19/02/2019

Ορθη επαναληψη - Διευκρινίσεις για θέματα προθεσμιών και λοιπών θεμάτων
18/09/2018

Επικαιροποίηση Οδηγιών για την Πληρότητα υποβολής προς Τελική Εκταμίευση
14/11/2019

Δυνατότητα παράτασης στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II»
12/08/2019

Ανακοινώσεις του Β’ Κύκλου του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II»
17/07/2019

Ορθη επανάληψη - Προετοιμασία για τον Β’ Κύκλο του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ”
16/07/2019

Ανάρτηση Τεχνικών Εγχειριδίων ΠΣ και Οδηγιών για την υποβολή αίτησης
10/07/2019