Επιστροφή

Ενεργές αιτήσεις στο Πρόγραμμα “Εξοικονόμηση Κατ΄Οίκον ΙΙ”

Ως “ενεργή” αίτηση στον A' Κύκλο του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» θεωρείται η υποβληθείσα αίτηση. Δηλαδή αίτηση, η οποία δηλαδή έχει λάβει αριθμό πρωτοκόλλου και στο πληροφοριακό σύστημα βρίσκεται σε στάδιο 3.β ή από το στάδιο 4 και μετά, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών σταδίων "σε διαδικασία ακύρωσης/απένταξης".

Επομένως αιτήσεις που δεν υποβλήθηκαν ποτέ και παρέμειναν σε στάδιο καταχώρησης (στάδια 1-3), δεν θεωρούνται ενεργές και γι' αυτές δεν απαιτείται καμία ενέργεια ακύρωσης από τους χρήστες.

Αναφορικά με ενεργές αιτήσεις, οι οποίες σήμερα ενδέχεται να διαγράφονται με πρωτοβουλία των αιτούντων, επισημαίνεται ότι η οριστική διαγραφή μίας τέτοιας ενεργής (υποβληθείσας) αίτησης, δεν είναι άμεση. Πέραν της διαγραφής της αίτησης από την λίστα αιτήσεων, ο ωφελούμενος θα πρέπει επιπλέον να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης της βούλησής του να διαγραφεί οριστικά η αίτηση του. Κατόπιν της έγγραφης επιβεβαίωσης οριστικής διαγραφής αίτησης σε υποβολή ή Υπαγωγή, θα πρέπει να ελεγχθεί από τον Δικαιούχο του Προγράμματος (Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε) ότι δεν έχει γίνει χρήση των ωφελημάτων του Προγράμματος ή δεν εκκρεμεί υποβληθείσα ένσταση.

Συνεπώς, για την οριστική διαγραφή ενεργής (υποβληθείσας) αίτησης απαιτείται πάντα χρονικό διάστημα ελέγχου.

Επισημαίνεται λοιπόν ότι ωφελούμενοι που έχουν ενεργή αίτηση στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» και επιθυμούν να την διαγράψουν για να υποβάλουν αίτηση στο πρόγραμμα “Εξοικονομώ - Αυτονομώ”, το πράττουν με δική τους ευθύνη, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και την απαίτηση χρόνου ελέγχου του αιτήματός τους.