Επιστροφή

Παράταση προθεσμιών ολοκλήρωσης έργου (ΕΚΟ ΙΙ – Α’ Κύκλος)

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της εξαιρετικά επείγουσας και επιτακτικής ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και στο πλαίσιο λήψης κατεπειγόντων/αναγκαίων μέτρων για την οικονομία της χώρας, παρατείνεται η προθεσμία ολοκλήρωσης έργου ως εξής:

Για τις αιτήσεις σε υπαγωγή, όπου η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου λήγει εντός του διαστήματος από 11.03.2020 έως και 31.05.2020, η προθεσμία παρατείνεται ως και τις 30.06.2020.