Επιστροφή

Ανάρτηση Τεχνικών Εγχειριδίων ΠΣ και Οδηγιών για την υποβολή αίτησης

Με στόχο την υποστήριξη των χρηστών (Ωφελούμενοι, Σύμβουλοι) που θέλουν να υποβάλλουν αίτηση στο Β’ Κύκλο του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ», σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Β’ Κύκλου

  • Τεχνικά Εγχειρίδια Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα
  • Οδηγίες για την υποβολή αίτησης