Επιστροφή

Προθεσμία για την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρωμής

Ανακοινώνεται ότι για τις αιτήσεις οι οποίες βρίσκονταν σε στάδιο ελέγχου δικαιολογητικών τελικής εκταμίευσης την 30η Ιουνίου 2024, καθώς και για τις λοιπές υφιστάμενες ενεργές αιτήσεις, η προθεσμία για την ολοκλήρωση του ελέγχου της πληρωμής τους είναι η 31η Οκτωβρίου 2024