Επιστροφή

Ανακοινώσεις του Β’ Κύκλου του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II»

Σας γνωρίζουμε ότι εφεξής οι ανακοινώσεις για θέματα που αφορούν μόνον τον Β’ Κύκλο του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», θα αναρτώνται αποκλειστικά στα Νέα και Ανακοινώσεις του Β’ Κύκλου. Για την πρόσβαση σε αυτές οι χρήστες επιλέγουν «Μετάβαση στον Β’ Κύκλο του προγράμματος».

Στην ίδια υποσελίδα αναρτάται γενικά κάθε πληροφορία που αφορά αποκλειστικά τον Β' Κύκλο του Προγράμματος.