Επιστροφή

Επικαιροποίηση Οδηγιών για την Πληρότητα υποβολής προς Τελική Εκταμίευση

Σας γνωρίζουμε ότι έχουν επικαιροποιηθεί οι  Οδηγίες για την πληρότητα υποβολής προς Τελική Εκταμίευση  (έκδοση 03 / Νοέμβριος 2019) με εμπλουτισμό οδηγιών στο κεφάλαιο 3. «Τραπεζικός Δανεισμός».