4η τροποποίηση της Προκήρυξης και των Παραρτημάτων του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II»
05/04/2019

Έκδοση Υπουργική Απόφασης (αφορά τον χαρακτηρισμό μιας ανακαίνισης ως ριζικής)
20/02/2019

Τήρηση προθεσμιών
19/02/2019

Ορθή καταχώρηση παραστατικών-λοιπών εξόδων για την πιστοποίηση εργασιών
18/02/2019

Ανάρτηση Οδηγιών για την πληρότητα των αιτήσεων προς τελική εκταμίευση
01/02/2019