Από την Πέμπτη, 8 Μαρτίου, έχει ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα exoikonomisi.ypen.gr
12/03/2018

Επιμερισμός προϋπολογισμού ανά διαμέρισμα σε πολυκατοικία
12/03/2018

Συμπλήρωση Αριθμού Ασφαλείας ΠΕΑ
12/03/2018

Διασταύρωση στοιχείων ακινήτων
12/03/2018

Απώλεια οικοδομικής άδειας
12/03/2018