Επιμερισμός προϋπολογισμού ανά διαμέρισμα σε πολυκατοικία
12/03/2018

Συμπλήρωση Αριθμού Ασφαλείας ΠΕΑ
12/03/2018

Διασταύρωση στοιχείων ακινήτων
12/03/2018

Απώλεια οικοδομικής άδειας
12/03/2018

Περιπτώσεις ακινήτων στα οποία υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις
09/03/2018
Προκειμένου να υποβληθεί αίτηση υπαγωγής στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» για περιπτώσεις ακινήτων στα οποία υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις για τις οποίες έχει γίνει υπαγωγή στο Ν.4495/2017 ή στο Ν.4178/2013