Επιστροφή

Επιμερισμός προϋπολογισμού ανά διαμέρισμα σε πολυκατοικία

Κατά τη συμπλήρωση των Παρεμβάσεων στην περίπτωση Πολυκατοικίας, για να δείτε τον επιμερισμό του προϋπολογισμού ανά Διαμέρισμα δείτε το παραγόμενο έντυπο στην καρτέλα «Συνοπτική Εικόνα».