Επιστροφή

Διασταύρωση στοιχείων ακινήτων

Η διασταύρωση των στοιχείων ακινήτων γίνεται βάσει της περιουσιακής κατάστασης την 01.01.2018 (έτος 2019).