Επιστροφή

Συμπλήρωση Αριθμού Ασφαλείας ΠΕΑ

Ο Αριθμός Ασφαλείας του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης καταχωρείται στο πληροφοριακό σύστημα χωρίς τις παύλες και χωρίς κενά.