6η τροποποίηση της Προκήρυξης και των Παραρτημάτων του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II»
15/04/2020

Παράταση προθεσμιών ολοκλήρωσης έργου (ΕΚΟ ΙΙ – Α’ Κύκλος)
06/04/2020

Νέες Υπαγωγές
01/04/2020

Επικαιροποίηση Οδηγιών για την Πληρότητα υποβολής προς Τελική Εκταμίευση
14/11/2019

Διευθέτηση προκαταβολών κατά την υλοποίηση παρεμβάσεων
13/08/2019