Προθεσμία για την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρωμής
07/07/2024

Απαιτούμενη διαδικασία σε περίπτωση εκπρόθεσμης ΕΕΔΜΚ
22/06/2022

9η τροποποίηση της Προκήρυξης του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II»
02/08/2021

Επικαιροποίηση Οδηγιών για την Πληρότητα υποβολής προς Τελική Εκταμίευση
09/06/2021

Δήλωση ενεργειακού επιθεωρητή περί ασυμβίβαστου
08/06/2021