Απαιτούμενη διαδικασία σε περίπτωση εκπρόθεσμης ΕΕΔΜΚ
22/06/2022

9η τροποποίηση της Προκήρυξης του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II»
02/08/2021

Επικαιροποίηση Οδηγιών για την Πληρότητα υποβολής προς Τελική Εκταμίευση
09/06/2021

Δήλωση ενεργειακού επιθεωρητή περί ασυμβίβαστου
08/06/2021

8η τροποποίηση της Προκήρυξης του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II»
29/01/2021