Δημοσίευση Οδηγού Εφαρμογής του Β’ Κύκλου του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ”
28/06/2019

Αποστολή σε ΦΕΚ του Οδηγού Εφαρμογής του Β’ Κύκλου του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ”
27/06/2019

Εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής της Γ.Γ.Π.Σ
09/05/2019

4η τροποποίηση της Προκήρυξης και των Παραρτημάτων του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II»
05/04/2019

Έκδοση Υπουργική Απόφασης (αφορά τον χαρακτηρισμό μιας ανακαίνισης ως ριζικής)
20/02/2019