Επιστροφή

Έκδοση Συχνών Ερωτήσεων του Β’ Κύκλου του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ”

Εκδόθηκε η με Α.Π.  59499/487/28-06-2019 Απόφαση με τίτλο: «Έγκριση συχνών ερωτήσεων - απαντήσεων για τη διασαφήνιση των όρων και προϋποθέσεων του Οδηγού Εφαρμογής του Β΄Κύκλου του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ»

Το παράρτημα των εγκεκριμένων Συχνών Ερωτήσεων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος.