Επιστροφή

Δημοσίευση Οδηγού Εφαρμογής του Β’ Κύκλου του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ”

Εκδόθηκε η με Α.Π. 57409/458/2019 (ΦΕΚ 2583 Β/27-06-2019) Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο: «Προκήρυξη του Β’ Κύκλου του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ” που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020».

 

Ο Οδηγός Εφαρμογής και τα σχετικά Παραρτήματα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

 

Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων ορίζεται διαδοχικά ως εξής:

 

Περιφέρεια

 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,

Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας

 

Από 15.07.2019

 

Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων,

Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου,

Βορείου Αιγαίου, Κρήτης

 

Από 18.07.2019

 

Αττικής, Νοτίου Αιγαίου

Από 22.07.2019