Ενεργές αιτήσεις στο Πρόγραμμα “Εξοικονόμηση Κατ΄Οίκον ΙΙ”
10/12/2020

7η τροποποίηση της Προκήρυξης του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II»
08/07/2020

Νέες Υπαγωγές Α' Κύκλου
05/06/2020

6η τροποποίηση της Προκήρυξης και των Παραρτημάτων του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II»
15/04/2020

Παράταση προθεσμιών ολοκλήρωσης έργου (ΕΚΟ ΙΙ – Α’ Κύκλος)
06/04/2020