Σχετικά με την έκδοση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας
03/01/2019

Διευκρινίσεις για τον τρόπο συμπλήρωσης του παραρτήματος VI – Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωσης Έργου
13/12/2018

Περί αλλαγής πρότασης παρεμβάσεων και της ανάκλησης ΠΕΑ
12/12/2018

Ανάρτηση δικαιολογητικών για την τελική εκταμίευση
23/11/2018

4η Υπαγωγή στο πρόγραμμα ''Εξοικονόμηση κατ' Οίκον ΙΙ"
22/11/2018