Προσωρινή διακοπή λειτουργίας ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης τραπεζικού ιδρύματος λόγω προγραμματισμένων εργασιών
04/06/2018

Προθεσμίες για την υποβολή λήψης ή μη δανείου
25/05/2018

Στοιχεία επικοινωνίας Συνεργαζόμενης Τράπεζας
22/05/2018

Έναρξη επόμενης φάσης του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ»
17/05/2018

Αποκατάσταση τεχνικού προβλήματος
30/04/2018