Επιστροφή

Προσωρινή διακοπή λειτουργίας ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης τραπεζικού ιδρύματος λόγω προγραμματισμένων εργασιών

Σας ενημερώσουμε ότι λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης τα Web Services της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα την Κυριακή 10/06/2018 στο διάστημα 02:00 έως 06:00.