Αλλαγή διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γραμμής Υποστήριξης του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ»
20/07/2018

Ξεκινούν τα έργα του Εξοικονομώ ΙΙ
11/07/2018

Συνέχιση λειτουργίας της Γραμμής Υποστήριξης του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ»
03/07/2018

Προθεσμία επεξεργασίας και επανυποβολής αιτήσεων
29/06/2018

Διευκρινήσεις για την επιλεξιμότητα συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και παροχής ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ)
21/06/2018