Επιστροφή

Έκδοση 1ης Απόφασης υπαγωγής στα πλαίσια του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ»

Εκδόθηκε η 1η απόφαση υπαγωγής για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ», την οποία μπορείτε να δείτε δημοσιευμένη στον ιστότοπο του Δικαιούχου του προγράμματος και στο σύνδεσμο

http://www.etean.com.gr/PublicPages/NewsArticle.aspx?ID=250.

Οι Ωφελούμενοι που περιλαμβάνονται στην ανωτέρω λίστα , στην καρτέλα «Συνοπτική Εικόνα» της αίτησης τους θα βρουν το «Ατομικό απόσπασμα Απόφασης Υπαγωγής» και μόλις αποδεχτούν την απόφαση, θα λάβουν και την «Δήλωση Ωφελουμένου Απόφασης Υπαγωγής».

 

Οι προμηθευτές, ανάδοχοι και μελετητές, θα πρέπει καταρχάς να συνδεθούν και να εγγραφούν στο πληροφοριακό σύστημα μέσω της αντίστοιχης επιλογής «Σύνδεση ως Προμηθευτής/Μελετητής» και ακολούθως θα καταστεί δυνατό να επιλεγούν αυτοί από τους Ωφελούμενους.