Επιστροφή

Συνέχιση λειτουργίας της Γραμμής Υποστήριξης του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ»

Η Γραμμή Υποστήριξης του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ Τομέα Ενέργειας, συνεχίζει να παρέχεται πλέον με τρεις τηλεφωνικές γραμμές (213.1513.780, -781, -139), καθώς και μέσω γραπτών μηνυμάτων (support.ekoii@prv.ypeka.gr). Η Γραμμή λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες από 10:00 έως 16:00.

Διευκρινίζεται ότι ή εν λόγω Γραμμή Υποστήριξης δεν αφορά τη διαδικασία καταχώρησης στοιχείων για την υποβολή δανείου, για θέματα της οποίας οι αιτούντες πρέπει να καλούν στις γραμμές εξυπηρέτησης της τράπεζας που έχουν επιλέξει για να υποβάλλουν δάνειο (βλ. & σχετική ανακοίνωση 24/4/2018).