3ο τεχνικό εγχειρίδιο - Διαχείριση αίτησης μετά την Έκδοση της Απόφασης Υπαγωγής
23/07/2018

Έκδοση 1ης Απόφασης υπαγωγής στα πλαίσια του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ»
20/07/2018

Διευκρινίσεις για την δήλωση ηλεκτρονικής διεύθυνσης χρηστών στο πληροφοριακό σύστημα του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ»
20/07/2018

Αλλαγή διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γραμμής Υποστήριξης του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ»
20/07/2018

Ξεκινούν τα έργα του Εξοικονομώ ΙΙ
11/07/2018