Επικαιροποίηση Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων
16/11/2018

Β’ έκδοση 3ου τεχνικού εγχειριδίου Διαχείρισης αίτησης μετά την Έκδοση της Απόφασης Υπαγωγής – Καταβληθέντα ίδια κεφάλαια
15/11/2018

Διευκρινίσεις για τις ασφαλιστικές εισφορές μη στεγασμένων επαγγελμάτων
30/10/2018

2η Ορθή επανάληψη - Διευκρινίσεις για θέματα πιστοποιήσεων και επιλεξιμότητας
23/10/2018

Διευκρινίσεις για θέματα έκδοσης πολεοδομικών αδειών και εγκρίσεων
22/10/2018