Ανάρτηση δικαιολογητικών για την τελική εκταμίευση
23/11/2018

4η Υπαγωγή στο πρόγραμμα ''Εξοικονόμηση κατ' Οίκον ΙΙ"
22/11/2018

Εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής της Γ.Γ.Π.Σ
21/11/2018

Επικαιροποίηση Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων
16/11/2018

Β’ έκδοση 3ου τεχνικού εγχειριδίου Διαχείρισης αίτησης μετά την Έκδοση της Απόφασης Υπαγωγής – Καταβληθέντα ίδια κεφάλαια
15/11/2018