Διευκρινίσεις για τον τρόπο συμπλήρωσης του παραρτήματος VI – Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωσης Έργου
13/12/2018

Περί αλλαγής πρότασης παρεμβάσεων και της ανάκλησης ΠΕΑ
12/12/2018

Ανάρτηση δικαιολογητικών για την τελική εκταμίευση
23/11/2018

4η Υπαγωγή στο πρόγραμμα ''Εξοικονόμηση κατ' Οίκον ΙΙ"
22/11/2018

Εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής της Γ.Γ.Π.Σ
21/11/2018