Τροποποίηση της με Α.Π. 171563/131/21.02.2018 (Β’ 756/02.03.2018) ΚΥΑ με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ” που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020
17/03/2018

Διευκρινήσεις για τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος
17/03/2018

Επεξήγηση για τις υποκατηγορίες παρεμβάσεων 2.Α και 2.Β
17/03/2018

Δελτίο Τύπου 13/3/2018
13/03/2018

Από την Πέμπτη, 8 Μαρτίου, έχει ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα exoikonomisi.ypen.gr
12/03/2018