Επιστροφή

Επεξήγηση για τις υποκατηγορίες παρεμβάσεων 2.Α και 2.Β

Σχετικά με τις υποκατηγορίες παρεμβάσεων 2.Α και 2.Β του πίνακα παρεμβάσεων του κεφαλαίου 3 του Οδηγού Εφαρμογής, διευκρινίζονται τα εξής:

Η παρέμβαση 2.Α αφορά εν γένει στη θερμομόνωση δώματος (οριζόντια ή κεκλιμένη πλάκα σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα).

Η παρέμβαση 2.Β αφορά σε εσωτερική θερμομόνωση στέγης ή θερμομόνωση οριζόντιας οροφής κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη.