Έλεγχος επιφάνειας κυρίων χώρων σε περιπτώσεις Υποβολής Αίτησης Μονοκατοικίας ή Μεμονωμένου Διαμερίσματος
26/04/2018

Δήλωση εκ παραδρομής λανθασμένων στοιχείων
26/04/2018

Ενίσχυση της Γραμμής Υποστήριξης του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ»
24/04/2018

Παράταση στις διορθώσεις των αιτήσεων
20/04/2018

Διευκρινήσεις για τον έλεγχο επιφανειών του Πληροφοριακού Συστήματος στις περιπτώσεις Υποβολής Αίτησης Πολυκατοικίας
16/04/2018