Επιστροφή

Συνέχιση εργασιών συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής της Γ.Γ.Π.Σ

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης, σας ενημερώνουμε ότι οι εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων συνεχίζονται και σήμερα Δευτέρα 22/10/2018,  με αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμες οι διαδικτυακές υπηρεσίες (web services) που χρησιμοποιούνται.