Επιστροφή

Προσωρινή μεταβολή της Γραμμής Υποστήριξης του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ»

Σας γνωρίζουμε ότι ειδικά για τις ημέρες 13/8/2018 & 14/8/2018, η Γραμμή Υποστήριξης του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ Τομέα Ενέργειας θα παρέχεται μόνο μέσα από μία (1) τηλεφωνική γραμμή (213.1513.139), από 10:00 έως 16:00. Από τις 16/8/2018, θα επαναλειτουργούν και άλλες δύο (2) τηλεφωνικές γραμμές (213.1513.780, -781).

Η ηλεκτρονική διεύθυνση για την αποστολή γραπτών μηνυμάτων (support.ekoii@exoikonomisi2-ypen.gr) εξακολουθεί να ισχύει.

Διευκρινίζεται ότι ή γραμμή υποστήριξης δεν αφορά την διαδικασία καταχώρησης στοιχείων για την υποβολή δανείου, για θέματα της οποίας οι αιτούντες πρέπει να καλούν στις γραμμές εξυπηρέτησης της τράπεζας της επιλογής τους.