Επιστροφή

Ενίσχυση της Γραμμής Υποστήριξης του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ»

Η Γραμμή Υποστήριξης του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ Τομέα Ενέργειας, ενισχύεται με δύο επιπλέον τηλεφωνικές γραμμές.

Κατόπιν αυτού οι πολίτες που έχουν εγγραφεί αλλά δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία υποβολής αίτησης μπορούν να υποβάλλουν τα ερωτήματά τους τηλεφωνικώς (213.1513.780, -781, -124, -139) ή γραπτώς (support.ekoii@prv.ypeka.gr).

 

 Η Γραμμή λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες από 10:00 έως 16:00.

UPDATE: Από 11/10/2018 τα άνωθι απενεργοποιήθηκαν. Βλ. σχετική ανακοίνωση Τρόποι ενημέρωσης στα πλαίσια του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ»