Επιστροφή

Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος (επίλυση προβλημάτων αλλαγής email)

Μετά την πρόσφατη αναβάθμιση έχουν επιλυθεί προβλήματα αλλαγής email που είχαν ανακύψει κατά την λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος. Όσοι εκ των χρηστών κατά το στάδιο υποβολής email είχαν καταχωρήσει λάθος email και δεν έχουν λάβει τον επιβεβαιωτικό κωδικό, μπορούν να προχωρήσουν στην διόρθωση του μέσω της σχετικής επιλογής αλλαγής email.