Επιστροφή

Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος

Σας γνωρίζουμε ότι μετά την τελευταία αναβάθμιση έχουν επιλυθεί προβλήματα που είχαν ανακύψει κατά την λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος.