Επιστροφή

3ο τεχνικό εγχειρίδιο - Διαχείριση αίτησης μετά την Έκδοση της Απόφασης Υπαγωγής

Σας γνωρίζουμε ότι έχει αναρτηθεί το 3ο Εγχειρίδιο εισαγωγής στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος που αφορά την Διαχείριση αίτησης μετά την Έκδοση της Απόφασης Υπαγωγής.